CHOCIANÓW


 • Paac

  Paac

 • Pl. Wolnoci

  Pl. Wolnoci

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Komunikat ws. akcji strajkowej

Email Drukuj PDF
Trwa piąty dzień akcji strajkowej nauczycieli oraz pracowników obsługi w podległych Gminie Chocianów placówkach oświatowych. Do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej przystąpili nauczyciele w Przedszkolu Miejskim w Chocianowie, Szkole Podstawowej w Chocianowie, Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Trzebnicach oraz w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych. Do strajku przystąpili również wszyscy pracownicy obsługi w Przedszkolu Miejskim w Chocianowie. Pozostałe placówki, tj. Przedszkole z Odziałami Integracyjnymi w Chocianowie oraz Szkoła Podstawowa w Parchowie nie przystąpiły do akcji protestacyjnej.

Sytuacja w szkołach i przedszkolach jest na bieżąco monitorowana. Z przekazywanych przez dyrektorów poszczególnych placówek informacji wynika, że jest ona stabilna. Wszystkim dzieciom oraz uczniom, którzy nie pozostali w domach zapewniana jest opieka i wyżywienie. 

Jesteśmy także przygotowani, by objąć opieką dzieci w ramach działań prowadzonych przez Regionalne Centrum Kultury. Jeśli doszłoby do sytuacji, w której przedszkole i szkoły nie mogłyby zapewnić opieki dzieciom i uczniom pracownicy RCK będą prowadzić zajęcia z dziećmi. O powyższej możliwości będziemy Państwa informować na bieżąco. Sytuacja w powyższym zakresie jest dynamiczna i zmienia się każdego dnia. Dotychczas wszystkim chętnym opiekę zapewniały szkoły i przedszkole.

Ponadto informujemy, że pomimo prowadzonej akcji strajkowej egzaminy gimnazjalne w naszej Gminie przebiegają bez zakłóceń, zgodnie z harmonogramem i uregulowaniami w tym zakresie. Do egzaminy, zarówno w środę i czwartek a także w dniu dzisiejszym przystąpili wszyscy gimnazjaliści. 

Nabór wniosków w ramach Programu Działaj Lokalnie

Email Drukuj PDF
Ośrodek Działaj Lokalnie Fundacja Wrzosowa Kraina ogłasza nabór wniosków o dotację w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego XI Edycji Programu „Działaj Lokalnie” w 2019 roku!

Program „Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek działaj Lokalnie Fundację Wrzosowa Kraina. Lokalny konkurs grantowy skierowany jest przede wszystkim do animatorów lokalnych, którzy dzięki uczestnictwu w Programie mają okazję zdobyć cenne doświadczenie realizując projekt na rzecz swojej społeczności. W ramach konkursu wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ: wnioski można składać od 15 kwietnia do 27 maja 2019 r., do godziny 23:59.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW: wnioski można składać WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ GENERATORA WNIOSKÓW, który jest dostępny na www.system.dzialajlokalnie.pl oraz na www.wrzosowakraina.pl.

GMINY OBJĘTE KONKURSEM: Bolesławiec, Chocianów, Chojnów [gm. wiejska], Chojnów [gm. miejska], Gromadka, Kunice, Lubin [gm. wiejska], Miłkowice i Przemków.

MAKSYMALNA KWOTA  DOFINANSOWANIA: dotacje będą przyznawane w maksymalnej kwocie do 6.000 zł dla jednego realizatora.

PULA PRZEZNACZONA NA GRANTY: 55.000,00 zł, w tym 18.000,00 zł na ścieżkę tematyczną pod nazwą: Aktywna Wrzosowa Kraina”.
Inicjatywy wspierane w ramach ścieżki tematycznej powinny przyczyniać się do upowszechnia zdrowego trybu życia, upowszechniania kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym, promocji aktywnej turystyki jako formy sportu dla wszystkich oraz promocji aktywności ruchowej poprzez działania o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

WNIOSKODAWCY: organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną np. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, grupy nieformalne, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna albo ośrodek pomocy społecznej, grupy nieformalne, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL.

OKRES REALIZACJI PROJEKTÓW: projekty będą mogły trwać minimalnie 3 m-ce a maksymalnie 6 m- cy i będą mogły być realizowane od 15 czerwca do 31 grudnia 2019 r.

KONSULTACJE MAILOWE WNIOSKÓW: przed ostatecznym złożeniem wniosku można go skonsultować i uzyskać porady. Konsultacje trwają od 10 kwietnia do 24 maja br.

Koordynator Programu:
Marta Kucfir
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 608 640 901

Ośrodek Dzialaj Lokalnie
Fundacja „Wrzosowa Kraina”
59-140 Chocianów, ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2
tel.   500 206 128, 76 818 45 41
www.wrzosowakraina.pl

Regulamin
WniosekInformacja Komisarza Wyborczego w Legnicy

Email Drukuj PDF

Informacja Komisarza Wyborczego w Legnicy w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Prawo zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych mają pełnomocnicy komitetów wyborczych. Wyborcy również przysługuje prawo samodzielnego zgłoszenia swojej kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać go w skład obwodowej komisji wyborczej w przypadku potrzeby uzupełniania komisji spośród wyborców.

Zgłoszenia wyborców przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy.

Komisarz wyborczy:
1) uzupełnia skład komisji – jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów przez uprawnione w pierwszej kolejności podmioty jest mniejsza niż minimalny skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej,
2) może uzupełnić skład komisji – jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż ustawowy skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej

Kandydat na członka komisji musi spełnić następujące warunki:
1) mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia,
2) zgłasza swój udział  do komisji na obszarze województwa, w którym stale zamieszkuje,
3) posiada prawo wybierania potwierdzone wpisem do właściwego rejestru wyborców,
4) wyraża zgodę na powołanie w skład wskazanej obwodowej komisji wyborczej,
5) zgłoszenia dokonuje na  formularzu  (POBIERZ)

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonuje się najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów.
 


Kontakt z urzędem w związku z awarią telefonów

Email Drukuj PDF
Urząd Miasta i Gminy Chocianów informuje, że w związku z problemami z łącznością telefonii stacjonarnej, nie istnieje możliwość kontaktu telefonicznego. We wszystkich sprawach zapraszamy do siedziby urzędu. Za utrudnienia przepraszamy.

InformatorWane i Poyteczne


17. czerwca 2019

Imieniny obchodzą:
Agnieszka, Laura, Albert